Thử Thách Làm Bánh Trung Thu Cực Hài Hước


Hello các em!
Hôm nay chị sẽ tổ chức cho các bạn nhỏ làm món bánh trung thu với những nguyên liệu có sẵn. Đây không ngờ lại là một video cực kì hài hước lầy lội vì sự hậu đậu của các bạn ấy đã làm ra những cái bánh không giống ai. Hãy cùng theo dõi nhé

Nguồn: https://landhanoitour.com/

Xem thêm: https://landhanoitour.com/category/du-lich

See also  Phượt Bảo Lộc 3 Ngày 2 Đêm - Vlog #1

31 thoughts on “Thử Thách Làm Bánh Trung Thu Cực Hài Hước

  1. ㅡ아ㅑ츠ㅏ루 왜 자꾸 날 너무 좋아해 좋아해, , ㅕㅅ야. . , ㅕㅅ야. 하지만 그 전에 먼저 말을. . 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 9 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우ㅗ라ㅗㅗ풏. 이 가운데 한 명으로 늘었다 있다 있다 조뉴ㅠ노더ㅑ도ㅓ ㅐ저ㅓ노ㅗ너자ㅗ뉴워ㅑ저ㅠ너저젿6ㅓ드ㅜ느누넌 ㅗㅅ8서로ㅑ로류ㅠ퍄류ㅜ아ㅓ유다우

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *