Xích Lô Sài Gòn


Xích Lô Sài Gòn

Nguồn: https://landhanoitour.com/

Xem thêm: https://landhanoitour.com/category/du-lich

See also  Sài Gòn về đêm tìm hiểu cuộc sống ban đêm ở Trung tâm sài gòn ngày nay

4 thoughts on “Xích Lô Sài Gòn

  1. @Cao Viêt Quôc: Xích Lô Saigon là van hóa cua SG vì da di vào dòi sông cua ngoi dân tù 100 nam qua và tao ra su gáng bó voi dòi sông SG. Xích Lô SG là Luxus. Môt dac biêt cua van hóa SG. Môt cái dep cua SG, thu hút du lich. Dap Xích Lô còn là 1 nghê nuôi sông ban thân + gia dình. Gìn giu Xich Lô SG là gìn giu van hóa SG và giúp ngùoi dân có su sông. Hay tao nhung con duòng, khu phô SG van hóa du lich và dành uu tiên cho Xích Lô. Không 1 nuóc nào trên thê giói có Xich Lô nhu Saigon Vietnam.

  2. clip hay qua',Xich lo^ ko the~ bien' mat' khoi~ VN duoc., vi` la` ki~ niem., cai' ma` gan' bo' voi' con nguoi` Vn tu` lau^ nay. Can` 1 nhom' sinh vien tham gia thiet' ke^', tai' tao. lai. xich' lo^ VN. Tiec' that., minh` hoc. Kien' Truc' va` Xay^ du*ng. Neu' co' 1 nhom' gom` Mechanical Engineer, Electrical- computer Engineer, va` robotics engineer thi` co' the~ chung suc' tai' tao. la` xich' lo^ truyen` thong' cho nguoi` Viet roi` . Cac' ban. tre~ co' gang' nha!

  3. Nguoi Phap phat minh ra chiec xit lo (cyclopousse) tien bo hon hon ben Tau voi xe keo (rickshaw) cua ho va do cuc kho hon cho nguoi xu dung no. Tuy nhien voi ky thuat cong nghe tan tien ngay nay, cong them voi bien chuyen khong khi bi o nhiem, phong trao xe chay dien se thinh hanh va may chiec xit lo se duoc trang bi voi may phat dien nho de giup nguoi xu dung no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *