Nhìn lại hoạt động của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong năm học 2021-2022


Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập ngày 26/03/1959, là cơ sở đào tạo và nghiên cứu các ngành thuộc lĩnh vực Nhân văn, Du lịch, Báo chí và Thông tin. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa, kinh tế – xã hội của đất nước.

Tầm nhìn đến năm 2030 là Trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong đào tạo văn hóa và du lịch, có năng lực hội nhập cao với hệ thống giáo dục đại học trong khu vực. Trường đào tạo dựa trên các giá trị cốt lõi : Chất lượng – Sáng tạo – Nhân văn; cùng với triết lý giáo dục: giáo dục toàn diện, nâng tầm sáng tạo.

Trên tinh thần thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch đã đề ra, tập thể thầy và trò Trường Đại học Văn hóa Hà Nội luôn đoàn kết và phấn đấu trong học tập, lao động, liên tục đẩy mạnh những phong trào, cuộc thi, hoạt động tích cực kết hợp cả trong và ngoài trường, để tiếp tục là cầu nối giữa sinh viên và nhà trường, lan tỏa sự quyết tâm làm nên một môi trường văn hóa vững mạnh, tiến bộ.

Nguồn: https://landhanoitour.com/

Xem thêm: https://landhanoitour.com/category/du-lich

See also  Bản tin tối 28/8:Hà Nội xét nghiệm diện rộng 200.000 mẫu, xây dựng kịch bản sau ngày 6/9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *