Trẩy hội mùa vàng


Năm 2022 là năm thứ 3 huyện Bình Liêu tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch, Hội Mùa vàng. Trong tình hình mới, hoạt động không chỉ giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa, các sản phẩm văn hóa, du lịch của huyện Bình Liêu nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung mà còn góp phần tích cực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa quý báu của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Bình Liêu.

Nguồn: https://landhanoitour.com/

Xem thêm: https://landhanoitour.com/category/du-lich

See also  Du lịch hè 2016 Sài Gòn - Đà Nẵng- Huế - Hội An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *