Sài Gòn Tết 2023: Đồng Khởi quận 1 chưa trang trí gì, MỘT MÀU BUỒN cuối năm của kinh tế


Sài Gòn Tết 2023: Đồng Khởi quận 1 chưa trang trí gì, MỘT MÀU BUỒN cuối năm của kinh tế

Nguồn: https://landhanoitour.com/

Xem thêm: https://landhanoitour.com/category/du-lich

See also  Ăn hải sản phủi ban đêm Ngon - Bổ - Rẻ tại Phú Quốc

4 thoughts on “Sài Gòn Tết 2023: Đồng Khởi quận 1 chưa trang trí gì, MỘT MÀU BUỒN cuối năm của kinh tế

  1. Nhìn cách trang trí cho ngày đầu năm mới, nói lên nền kinh tế nước nhà vẫn chưa hồi phục sau đại dịch covid,cần có thời gian dài may ra mới như cũ được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *