Tag: Thánh Rắc Muối Salt Bae

Nhà Hàng Thánh Rắc Muối Salt Bae Ở New York! – Khoa Pug Johnny Dang Được Chăm Sóc Đặc Biệt!

Nhà Hàng Thánh Rắc Muối Salt Bae Ở New York! – Khoa Pug Johnny Dang Được Chăm Sóc Đặc Biệt! – Fanpage: – FB: – IG: – Hi các bạn, tiếp theo video trước sau khi 2 anh em đến quán steak vắng bóng người thì quyết định quay về New York ăn cho an […]

Read More