Tag: tình hình covid-19 ngày 1/3

Sáng 1/3: Hà Nội Lên Kịch Bản F0 Tăng Gấp Đôi; SARS-CoV-2 Đang Tiến Hóa Nhanh Bất Thường | SKĐS

Sáng 1/3: Hà Nội Lên Kịch Bản F0 Tăng Gấp Đôi; SARS-CoV-2 Đang Tiến Hóa Nhanh Bất Thường | SKĐS

#bantincovid19sang0103 #hanoilenkichban #hanoiF0tanggapdoi SKĐS | Thành phố Hà Nội đang khẩn trương lên kịch bản F0 tăng gấp đôi, giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, hiện tại thành phố vẫn đang ở thế chủ động trong việc đánh giá tình hình dịch COVID-19 và đủ khả năng đáp ứng y tế […]

Read More